Nhân hạt bí xanh ấn độ (100g, 250g, 500g) Hạt bị rang tách vỏ Hạt dinh dưỡng Đồ ăn vặt Healthy BeeNut

130.000 84.000

hat-bi-xanh
Nhân hạt bí xanh ấn độ (100g, 250g, 500g) Hạt bị rang tách vỏ Hạt dinh dưỡng Đồ ăn vặt Healthy BeeNut

130.000 84.000

Danh mục: