Hạt Macca nứt vỏ – 100g, 250g, 500g (Có tặng dụng cụ tách vỏ) – Hạt to, đều – Chất lượng

160.000 129.000

hat-macca-uc
Hạt Macca nứt vỏ – 100g, 250g, 500g (Có tặng dụng cụ tách vỏ) – Hạt to, đều – Chất lượng

160.000 129.000

Danh mục: