Hạt hạnh nhân rang, sấy mộc tách vỏ sẵn 100g, 250g, 500g – BeeNut

180.000 139.000

hat-hanh-nhan-tach-vo
Hạt hạnh nhân rang, sấy mộc tách vỏ sẵn 100g, 250g, 500g – BeeNut

180.000 139.000