Hạt Điều Tươi (500g, 1Kg) Hạt Điều Nhân Trắng – Để Làm Nấu Xay Sữa Hạt (Tiết Kiệm Nhất)

110.000 85.000

Hạt Điều Tươi (500g, 1Kg) Hạt Điều Nhân Trắng – Để Làm Nấu Xay Sữa Hạt (Tiết Kiệm Nhất)

110.000 85.000